Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka powinna zostać wdrożona w momencie utraty zdolności do spłaty wymagalnych zobowiązań przez osobę fizyczną. Warunkiem, który determinuje możliwość złożenia wniosku o upadłość konsumencką, jest nieprowadzenie działalności gospodarczej przez osobę zadłużoną.

 

Czym jest upadłość konsumencka

 

Celem ogłoszenia upadłości jest ustanowienie realnego planu spłaty zadłużenia oraz zatrzymanie powstawania nowych wierzytelności. W sytuacjach wyjątkowych sąd po złożeniu wniosku o upadłość konsumencką może umorzyć wszelkie zobowiązania bez konieczności ustalenia planu spłaty.

 

Przed skierowanie sprawy do sądu, analizujemy z klientem przedstawione przez niego dane, które umożliwiają podjęcie właściwej decyzji.

W procesie ogłoszenia upadłości konsumenckiej, zapewniamy naszym klientom doświadczonych prawników. Reprezentujemy naszych klientów przed sądem upadłościowym oraz stale monitorujemy przebieg postępowania. W zakres świadczonych usług przez GRP Restrukturyzacje wchodzi m.in. sporządzenie wniosku o ogłoszenie upadłości, nadzorowanie postępowania oraz kontakt z syndykiem.

 

Oferujmy kompleksową obsługę procesu upadłości konsumenckiej. Prowadzone przez nas działania skutkują oddłużeniem!

 

Zapraszamy do kontaktu.

Jednym z naszych głównych atutów jest

UMIEJĘTNOŚĆ DOSTRZEGANIA RÓŻNYCH ROZWIĄZAŃ

Jednym z naszych głównych atutów jest

UMIEJĘTNOŚĆ DOSTRZEGANIA RÓŻNYCH ROZWIĄZAŃ

PORADY
EKSPRETÓW

Na czym polega restrukturyzacja? Jak przebiega procedura upadłościowa? Zapoznaj się z naszymi poradami i dowiedz się, jak skutecznie pozbyć się długów.

    Administratorem Państwa danych osobowych jest SUBRA GPR Sp. z o.o. z siedzibą w Będzinie przy ul. Siemońskiej 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane dla celów marketingowych.RODO