Powrót do egzekucji i eksmisji z nieruchomości mieszkalnych Jednym z rozwiązań prawnych wprowadzonych na początku pandemii COVID-19 było wprowadzenie zakazu przeprowadzania egzekucji i eksmisji z nieruchomości mieszkalnych. Ustawodawca chciał w ten sposób chronić właścicieli czy najemców przed utratą mieszkań z powodu kryzysu gospodarczego, którego wybuchu –...

Postępowanie restrukturyzacyjne oraz upadłościowe adresowane jest przede wszystkim do przedsiębiorców, jednak z szeregu podobnych rozwiązań mogą skorzystać także konsumenci (osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej). Chodzi tu zwłaszcza o upadłość konsumencką, wprost wzorowaną na upadłości przedsiębiorców oraz o możliwość zawarcia przez dłużnika nieprowadzącego własnego biznesu układu z wierzycielami, co pod wieloma względami...

Licencjonowani Doradcy z Kancelarii GRP w ogólnopolskiej prasie.   Jak uratować firmę przed upadkiem? Na to pytanie odpowiedzi udzielą licencjonowani doradcy restrukturyzacyjni Artur Omelczuk i Michał Kosmacki – wspólnicy w Kancelarii GRP.   Pisaliśmy już, że rok 2021 z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 sprawił, że wzrosła liczba bankrutujących firm. Zadaliśmy sobie również pytania –...

Zakaz cesji. Co to jest? Po co się stosuje? Jak ma się do zlecenia windykacji? Dochodzenie należności prawie zawsze stanowi skomplikowane zadanie, o czym świadczą chociażby statystyki dotyczące inicjowania oraz przebiegu postępowań egzekucyjnych. Rzadko kiedy przebiegają one bez problemów, pozwalając na odzyskanie całości należności z majątku...

Kwoty wolne od zajęcia – z wynagrodzenia za prace, z umowy zlecenia, z emerytury z rachunku bankowego Wobec osób borykających się z trudnościami w spłacie zadłużenia, coraz częściej dochodzi do wszczęcia postępowania komorniczego. W przeważającej większości przypadków dzieje się tak wówczas, gdy wierzytelność zostanie zasądzona prawomocnym...

Kiedy warto pomyśleć o upadłości konsumenckiej?Upadłość konsumencka jest procedurą sądową, która pozwala na oddłużenie osób prywatnych nieradzących sobie ze spłatą powstałych zobowiązań.Czym jest upadłość konsumencka?Upadłość konsumencka, inaczej bankructwo jest sposobem na zredukowanie długów, a nawet ich całkowite umorzenie poprzez zawarcie ugody z wierzycielami oraz zatrzymanie...

Rok 2020 z szalejącą pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 sprawił, że wzrosła liczba bankrutujących firm – czy rok 2021 będzie inny? Czy programy pomocowe są wystarczające, aby przedsiębiorcy utrzymali się na rynku? Co czeka gospodarkę w kolejnych miesiącach? Problem z płynnością finansową w przedsiębiorstwach Z przeprowadzonego badania na zlecenie...

Upadłość konsumencka (inaczej bankructwo), jest to sądowe postępowanie upadłościowe wobec osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej (art. 491(1) i nast. prawa upadłościowego). Prowadzona przed sądem upadłość konsumencka ma na celu ustalenie listy wierzycieli oraz zasad spłaty zadłużenia przy jednoczesnym uwzględnieniu możliwości finansowych dłużnika. Prawo upadłościowe...

Zarząd w spółce z.o.o jest organem wykonawczym, reprezentuje i prowadzi sprawy spółki. Działania zarządu regulowane są przez przepisy kodeksu spółek handlowych oraz umowa spółki. Czy zarząd spółki z.o.o. ponosi odpowiedzialność za podejmowane decyzje i działania? Jak kształtuje się odpowiedzialność majątkowa zarządu za zobowiązania spółki? Spółka z.o.o....

W związku z dynamicznymi zmianami w gospodarce, które można zaobserwować na przełomie kilku ostatnich lat, a w szczególności z pojawiającymi się problemami wynikającymi z wybuchu pandemii COVID-19, została wprowadzona nowa forma restrukturyzacji, a mianowicie uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne.Według danych umieszczonych na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości (Monitor Sądowy i...

    Administratorem Państwa danych osobowych jest SUBRA GPR Sp. z o.o. z siedzibą w Będzinie przy ul. Siemońskiej 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane dla celów marketingowych.RODO