Kiedy warto pomyśleć o upadłości konsumenckiej?Upadłość konsumencka jest procedurą sądową, która pozwala na oddłużenie osób prywatnych nieradzących sobie ze spłatą powstałych zobowiązań.Czym jest upadłość konsumencka?Upadłość konsumencka, inaczej bankructwo jest sposobem na zredukowanie długów, a nawet ich całkowite umorzenie poprzez zawarcie ugody z wierzycielami oraz zatrzymanie...

Rok 2020 z szalejącą pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 sprawił, że wzrosła liczba bankrutujących firm – czy rok 2021 będzie inny? Czy programy pomocowe są wystarczające, aby przedsiębiorcy utrzymali się na rynku? Co czeka gospodarkę w kolejnych miesiącach? Problem z płynnością finansową w przedsiębiorstwach Z przeprowadzonego badania na zlecenie...

Upadłość konsumencka (inaczej bankructwo), jest to sądowe postępowanie upadłościowe wobec osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej (art. 491(1) i nast. prawa upadłościowego). Prowadzona przed sądem upadłość konsumencka ma na celu ustalenie listy wierzycieli oraz zasad spłaty zadłużenia przy jednoczesnym uwzględnieniu możliwości finansowych dłużnika. Prawo upadłościowe...

Zarząd w spółce z.o.o jest organem wykonawczym, reprezentuje i prowadzi sprawy spółki. Działania zarządu regulowane są przez przepisy kodeksu spółek handlowych oraz umowa spółki. Czy zarząd spółki z.o.o. ponosi odpowiedzialność za podejmowane decyzje i działania? Jak kształtuje się odpowiedzialność majątkowa zarządu za zobowiązania spółki? Spółka z.o.o....

W związku z dynamicznymi zmianami w gospodarce, które można zaobserwować na przełomie kilku ostatnich lat, a w szczególności z pojawiającymi się problemami wynikającymi z wybuchu pandemii COVID-19, została wprowadzona nowa forma restrukturyzacji, a mianowicie uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne.Według danych umieszczonych na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości (Monitor Sądowy i...

Upadłość likwidacyjna to proces, którego celem jest zaspokojenie roszczeń wierzycieli ze środków pochodzących ze zbycia majątku przedsiębiorstwa upadłego. Proces likwidacyjny polega na przejęciu przez syndyk majątku przedsiębiorstwa, a następnie sprzedaży aktywów przedsiębiorstwa. Pieniądze uzyskane ze sprzedaży służą zaspokojeniu potrzeb wierzycieli.   Przebieg postępowania upadłościowego Postępowanie upadłościowe rozpoczyna się w...

Upadłość konsumencka następuje w momencie utraty zdolności do spłaty wymagalnych zobowiązań przez osobę fizyczną. Postępowanie upadłościowe ma na celu pomoc osobom zadłużonym i ich całkowite oddłużenie. Warunkiem, który determinuje możliwość złożenia wniosku o upadłość konsumencką, jest nieprowadzenie działalności gospodarczej przez osobę zadłużoną.   Czym jest upadłość konsumencka Celem...

Pierwszy krok w identyfikacji kryzysu, to świadomość przedsiębiorcy, który zauważa problem. Jednak ze względu na specyfikę zjawiska, a przynajmniej jego pierwszej fazy – potencjalnej, często jest ono traktowane jako „normalne” funkcjonowanie na polskim rynku. Nie raz słyszeliśmy: „cóż w tym dziwnego na polskim rynku, że relatywnie rosną...

Przyspieszone postępowanie układowe jest jednym z najczęściej wybieranych trybów postępowania restrukturyzacyjnego. Jego celem jest uniknięcie ogłoszenia upadłości przedsiębiorstwa poprzez umożliwienie restrukturyzacji przez zawarcie układu z wierzycielami i umożliwienie dłużnikowi podjęcie działań naprawczych. Zaletami przyspieszonego postępowania układowego są: • krótki czas trwania postępowania – od 2 do 3 miesięcy...

Przygotowana likwidacja (z ang. pre-pack) jest stosunkowo nowym rozwiązaniem w porządku prawnym obowiązującym w Polsce. Postępowanie pre-pack weszło w życie w 2016 roku i umożliwia szybką sprzedaż majątku niewypłacalnego dłużnika na rzecz inwestora, w ramach postępowania upadłościowego.   Na czym polega pre-pack? Pre-pack to inaczej procedura przygotowanej likwidacji...

    Administratorem Państwa danych osobowych jest SUBRA GPR Sp. z o.o. z siedzibą w Będzinie przy ul. Siemońskiej 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane dla celów marketingowych.RODO